facebook    twitter    Youtube    google+     contact    wordt lid

VVD Vianen 
Vianen is een groene gemeente gelegen in het Groene hart. Het is een recreatieve trekpleister met een rijke cultuurhistorie, kent een vrij breed voorzieningenniveau en een grote diversiteit aan prettige woonmilieus. De centrale ligging in Nederland en een goede bereikbaarheid over weg en water vormen uitstekende condities voor vestiging van bedrijven en daarmee groei van werkgelegenheid.. Het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Het mogelijk samenvoegen van de provincie Utrecht met Noord Holland en Flevoland alsmede de ideen over gemeentelijke samenvoegingen vormen een bedreiging van onze goede uitgangspositie: een zelfstandige gemeente. Daarom moeten de kwaliteiten van Vianen voor de toekomst worden veiliggesteld. Een van de manieren om dit te doen is een goed en degelijk beleid, met een duidelijke visie, dat gericht is op het behoud van het goede en het toevoegen van nieuwe kwaliteiten. VVD Vianen heeft zich voorbereid op de toekomst, dat betekent dat er een grote mate van flexibiliteit nodig is, waarbij samenwerking noodzakelijk is met gemeenten in de Vijfheerenlanden en gemeenten in het Utrechtse. Prognoses vormen een belangrijke indicatie en vertrekpunt bij het schetsen van een toekomstbeeld. Het is echter nu lastig om te voorspellen hoe precies de verhoudingen komen te liggen tussen gemeente, provincie en rijk. En wat het effect is op bijvoorbeeld de samenwerking met de gemeenten aan de noord- of zuidkant van de Lek. Het verkiezingsprogramma is derhalve geen gefaseerd te ontwikkelen einddoel maar veel meer een route of richting. De afzonderlijke stappen op die route vormen steeds een afgerond geheel en een gekozen richting is nooit onomkeerbaar. In de afgelopen vier jaar is VVD Vianen Vooruitstrevend, Verbindend en Daadkrachtig geweest! Dit krachtige beleid wil VVD Vianen samen met u, inwoners en ondernemers, verder uitbreiden en voortzetten, waarbij zij zal streven naar meer profijt en lagere lasten voor de burgers.

Contactformulier
Bedrijfsnaam:


Dhr.    Mevr.
Naam *:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer *:

E-mail *:Uw vraag:
 

Indien u contact wilt opnemen kunt u een e-mail versturen naar n van de onderstaande adressen:Bestuur
bestuur@vvdvianen.nlFractie
fractie@vvdvianen.nlAlgemeen
info@vvdvianen.nl